Bezoek ook onze fanpagina op facebook door op deze link te klikken.

Haaltert... Liefde voor muziek

 

 

 

Kunst, Vriendschap en Liefde voor muziek lag in 1845 aan de basis van de muziekmaatschappij 
<<De Jonge Kunstminnaars>>. Dezelfde spirit van toen is tot de dag van vandaag nog niet verdwenen in onze vereniging. 

Als vereniging willen we ons profileren als een volwaardige kwaliteitsharmonie met een muzikaal beleid dat geschoeid is op drie basisprincipes: kwaliteit, sfeer en progressie. Het is de bedoeling op zoek te gaan naar een originele invalshoek van muziekkeuze, ontspanning en vriendschap zodat de muziek een aantrekkingskracht vormt voor een ruim publiek en een gelukkige muzikant.
Op deze manier ontstaan sterke vriendschapsbanden die ongetwijfeld effect hebben bij de prestaties tijdens de repetities en het podium.

 

Tot slot, een goede harmonie is veel meer dan de som van muzikanten, een bestuur en een dirigent.

Iedereen is welkom op onze repetities. Deze vinden iedere vrijdag plaats vanaf 20u en duren tot omstreeks 22u. Dit in een gebouw nabij de  gemeenteschool “De Krekel” aan de Kattestraat te Haaltert. De ingang is langs de Wypenstalstraat, een zijstraat van de Kattestraat. ( Herman Johan )

 

Bravo, een prachtig concert 2010,

Toch wil ik alle muzikanten van de harmonie en drumband heeeeel erg bedanken voor hun volledige overgave tijdens dit concert van 2010, want zonder deze muzikanten zou de vereniging niet bestaan en zou er ook geen concert zijn.


Dit concert is weer eens het bewijs dat deze muzikanten het waardig zijn om deel uit te maken van HET muziek van en uit Haaltert en als voorzitter mag ik dan ook trots zijn om deze leuke bende te mogen kennen, er mee samen te werken en er te mogen bij meespelen... Het was prachtig.